Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

Hieronder kunt u enkele veelgestelde vragen vinden met het bijbehorende antwoord. Indien u niet uw vraag ertussen ziet staan, neem dan contact met ons op.

Algemeen

Op basis van uw vluchtgegevens beoordelen wij of u recht heeft op een vergoeding wegens vertraging, annulering of vervoersweigering door de luchtvaartmaatschappij. Als een van deze omstandigheden zich voordoen en de luchtvaartmaatschappij heeft geen geldig excuus, heeft de passagier veelal recht op een vergoeding. Wij verhalen op no cure no pay basis uw vergoeding op de luchtvaartmaatschappij en betalen deze zonder inhoudingen uit!
Alle claim organisaties werken op no cure no pay basis, maar deze houden een deel van voor de passagier bestemde vergoeding in ter bestrijding van de kosten. Deze inhoudingen lopen op tot wel 30% van de vergoeding per persoon! Als de passagier recht heeft op € 600,00 krijgt deze dus gemiddeld maar € 400,00 doorbetaald. Air Claim Support betaalt de hele vergoeding zonder inhoudingen uit en verhaalt de kosten op de luchtvaartmaatschappij.
Het is onze ervaring dat luchtvaartmaatschappijen over het algemeen een claim buiten de deur proberen te houden door passagiers die aanspraak maken op een vergoeding stelselmatig aan het lijntje te houden, totdat de passagier het opgeeft en de claim laat lopen. Air Claim Support geeft luchtvaartmaatschappijen geen kans voor deze strategie. Wij proberen binnen 4 weken na aanmelding van een claim de vergoeding te incasseren zonder procedure. Als dat niet lukt en de luchtvaartmaatschappij heeft geen goed verhaal, gaan we na 4 weken over tot het nemen van rechtsmaatregelen.
Als de luchtvaartmaatschappij snel over de brug komt, kan het in vier weken zijn geregeld. Als er geprocedeerd moet worden, vergt dat meer tijd. Hoeveel tijd hangt af van het verweer van de luchtvaartmaatschappij en de gevolgde juridische procedure. Wij streven ernaar claims uiterlijk binnen zeven maanden na indiening af te wikkelen.
Vanzelfsprekend gegevens waaruit blijkt dat u een vlucht heeft geboekt. Dat kan zijn een ticket, een boarding pass / instapkaart of een boekingsbevestiging. Indien u geen bewijs van uw vlucht meer heeft, kunt u deze opvragen bij de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie waar u heeft geboekt. Deze gegevens dient u te uploaden bij het aanmelden van uw claim. Als er geprocedeerd moet worden, hebben wij nog enkele andere stukken nodig. Als we overgaan tot het voeren van een procedure ontvangt u van ons een mail met het verzoek de ontbrekende documenten te uploaden en aan ons toe te sturen.
De aanspraak op een vergoeding bij vertraging, annulering of vervoersweigering is geregeld in een Europese verordening. Deze verordening is van toepassing op alle luchtvaartmaatschappijen die zijn gevestigd in de EU inclusief nog wat andere landen. De verordening is op deze luchtvaartmaatschappijen van toepassing ongeacht de plaats van vertrek of de plaats van aankomst. Luchtvaartmaatschappijen die niet zijn gevestigd in de EU vallen ook onder deze verordening wanneer zij vertrekken vanuit een luchthaven in de EU. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat als iemand met Delta Airlines van Amsterdam naar New York vliegt, op de heenweg wel de verordening van toepassing is, maar op de terugweg van New York naar Amsterdam niet.
In de EU verordening waarin het recht op een vergoeding bij vertraging, annulering en vervoersweigering is geregeld, zijn bijzondere omstandigheden opgenomen waaronder de luchtvaartmaatschappij geen vergoeding hoeft te betalen. Luchtvaartmaatschappijen hebben in het verleden tal van bijzondere omstandigheden aangevoerd op grond waarvan geen vergoeding betaald zou hoeven te worden. Inmiddels hebben rechters al veel van deze verweren gepasseerd. Bij buitengewone omstandigheden moet vooral worden gedacht aan omstandigheden waarop de maatschappij geen enkele invloed heeft zoals het weer, terrorisme, staking van het luchthavenpersoneel e.d. Onder buitengewone omstandigheden vallen staking van het eigen personeel en technische mankementen aan het toestel NIET.
Een minderjarige heeft net als een meerderjarige recht op een vergoeding. Voor kinderen onder twee jaar moet dan wel betaald zijn voor een aparte stoel. In Nederland mogen de ouders in beginsel echter niet zonder machtiging van de kantonrechter procederen namens de kinderen. Als er minderjarigen deel uitmaken van het reisgezelschap zal voor hen toestemming moeten worden gevraagd bij de kantonrechter voor het voeren van een procedure. In sommige gevallen kan dat worden ondervangen met een volmacht. Als dit aan de orde komt, regelt Air Claim Support het verzoek om toestemming of de volmacht.
In Nederland geldt een wettelijke termijn van 2 jaar voor het vorderen van een vergoeding. Deze termijn begint te lopen de dag nadat het vliegtuig is aangekomen. Vorderingen van 2 jaar geleden, komen dus definitief te vervallen.
Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Airclaim support logo