Wie zijn wij


Over ons

Air Claim Support is een organisatie die wordt geleid door Mr. E.F.J. (Ed) Goossens. Hij is meer dan 20 jaar actief geweest als advocaat en kent het juridische métier als geen ander. Reden om zich te richten op luchtvaartclaims is het feit dat partijen die actief zijn met deze claims een deel van de voor de passagier bestemde vergoeding inhouden ter dekking van de kosten. Dit terwijl die kosten worden veroorzaakt door luchtvaartmaatschappijen die niet doen wat zij beloven. Onder het motto dat de “vervuiler betaalt” verhalen wij de kosten op de luchtvaartmaatschappij en betalen de hele vergoeding door!

1

Claim Indienen

Wij leggen uw claim neer bij de luchtvaartmaatschappij

2

Uitbetaling

Als uw claim wordt gehonoreerd betalen we de hele vergoeding door!

3

Beoordeling Afwijzing

Als uw claim niet wordt gehonoreerd beoordelen wij de afwijzing

4

Rechtsmaatregelen

Als wij van mening zijn dat de claim ten onrechte is afgewezen, gaan wij over tot het nemen van rechtsmaatregelen

Wij kunnen vergoedingen alleen verhalen op basis van informatie van de passagier. Vandaar dat wij opdrachtgever vragen een formulier in te vullen. Die gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verhaal van de claim. Zodra die is afgewikkeld worden alle gegevens vernietigd zodat uw privacy te allen tijde is gewaarborgd. Daarmee voldoen wij aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).